visit tracker on tumblr
kredyt hipoteczny expander

  • Oferta 14 banków w 1 miejscu
  • Niezobowiązujące doradztwo
  • Kredyt w programie MDM
  • Na zakup mieszkania, budowę domu

W jaki sposób odliczać odsetki przy kredycie konsolidacyjnym?

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z faktu, że ze zobowiązań konsolidacyjnych mogą korzystać nie tylko osoby prywatne, ale również osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą. W ich przypadku możliwe jest nie tylko konsolidowanie wierzytelności, które zostały zaciągnięte na rozwój biznesu, ale również połączenie w jedno zobowiązanie pożyczek zaciągniętych na cele osobiste. Warto zaznaczyć, że rozwiązanie to niesie ze sobą szereg korzyści finansowych, które nie ograniczają się jedynie do obniżenia wysokości rat miesięcznych oraz do obniżenia oprocentowania poszczególnych wierzytelności. Przedsiębiorcy mogą zyskać bowiem coś więcej niż klienci indywidualni.

Wierzytelności firmowe i osobiste w jedno

Należy zaznaczyć, że placówki bankowe nie wymagają od przedsiębiorców, by ci podczas konsolidacji rozgraniczali swoje wierzytelności na te, które zostały zaciągnięte w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, oraz na te, które miały na celu sfinansowanie potrzeb osobistych związanych np. z remontem mieszkania czy zakupem mebli. Mogą być one bowiem bez przeszkód skonsolidowane w jedno zobowiązanie.

Rozwiązanie to nie wpłynie na sposób, w jaki bank będzie naliczał oprocentowanie i okres spłaty zobowiązania konsolidacyjnego. Będzie ono bowiem zależne od tego, czy przyjmie ono charakter wierzytelności gotówkowej, czy też zabezpieczonej za pomocą hipoteki. Zasady są tutaj bowiem takie same dla każdego typu klientów. Podobnie wygląda sprawa formalności związanych ze złożeniem oraz rozpatrywaniem wniosku o konsolidację.

Możliwość odliczenia odsetek od podatku

Przedsiębiorcy mają jednak możliwość odliczania odsetek związanych ze spłatą wierzytelności konsolidacyjnej od wysokości podatku. Wysokość tychże odsetek jest bowiem zaliczana do kosztów uzyskania przychodu. Należy jednak pamiętać, że odliczeniu może podlegać jedynie ta część odsetek, która przypada na wysokość zobowiązania zaciągniętego na cele związane z prowadzeniem własnego interesu. Odsetki te podlegają odliczeniu jedynie wtedy, gdy zostaną spłacone oraz gdy przedsiębiorca jest w stanie wykazać, że pozostają one w ścisłym związku z przychodami uzyskiwanymi przez biznesmena z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W żadnym przypadku nie ma możliwości odliczenia od podatku wysokości odsetek, które wynikają ze spłat zobowiązań zaciągniętych przez przedsiębiorcę w związku z finansowaniem celów osobistych. Z tego powodu wysokość odsetek przypadających na spłatę poszczególnych wierzytelności powinna być szczegółowo wykazana w umowie konsolidacyjnej zawartej z daną placówką bankową.

Interpretacja Izby Skarbowej

Należy podkreślić, że tego rodzaju odliczenie odsetek jest zgodne z prawem, o czym informuje sama Izba Skarbowa. Organ ten wskazuje bowiem, że zgodnie z generalną zasadą ustawy o pdof, określone wydatki można uznać za koszt uzyskania przychodu w przypadku, gdy pomiędzy tymże wydatkiem a osiągnięciem przychodu przez przedsiębiorcę zachodzi związek wskazujący, że koszt ten ma wpływ na powstawanie, zwiększanie, zachowanie lub na zabezpieczenie źródła przychodów.

O kredycie hipotecznym:

O kredycie konsolidacyjnym:

X
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.