visit tracker on tumblr
kredyt hipoteczny expander

  • Oferta 14 banków w 1 miejscu
  • Niezobowiązujące doradztwo
  • Kredyt w programie MDM
  • Na zakup mieszkania, budowę domu

Kredyt hipoteczny dla przedsiębiorcy a okres prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy zawsze mają większe trudności z uzyskaniem jakiegokolwiek wsparcia finansowego w bankach niż osoby prywatne osiągające dochody z tytułu wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę. Placówki bankowe wciąż nie są bowiem skłonne udzielać zobowiązań biznesmenom, uważając ich za grupę o wysokim ryzyku niewypłacalności. W trudnej sytuacji są przede wszystkim ci właściciele biznesów, którzy wnioskują o udzielenie kredytu hipotecznego.

W oddziałach bankowych często są oni sprawdzani dokładniej niż osoby prywatne. Wymaga się od nich nie tylko przedstawienia zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS i US, ale także wykazania dochodów w księgach przychodów i rozchodów czy na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Niezbędne może być również przedstawienie faktur VAT wystawianych klientom lub wyciągów z kont firmowych. Nie są to jednak jedyne formalności, z którymi muszą zmierzyć się osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Czas istnienia działalności

Najbardziej restrykcyjną kwestią jest długość prowadzenia danej działalności gospodarczej. Wiele banków zgadza się bowiem wspierać finansowo jedynie przedsiębiorców, których biznesy działają nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy. Jedynie kilka placówek jest skłonne wypłacić pieniądze na zakup nieruchomości pod hipotekę przedsiębiorcom, którzy prowadzą własny interes od 6 miesięcy.

12-miesięczny okres prowadzenia działalności nie jest jednak przekonujący dla wszystkich banków. W Polsce istnieją bowiem placówki, które nie zgodzą się udzielić zobowiązania hipotecznego osobom, które prowadzą własną firmę przez okres krótszy niż 5 lat. Oznacza to, że łatwiejszą drogę do uzyskania tego typu wsparcia gotówkowego mają nawet te osoby, które pracują na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło Jest to więc sytuacja bardzo niekorzystna dla większości młodych, przedsiębiorczych ludzi, którzy chcieliby zacząć żyć na własny rachunek i założyć rodzinę.

Wyjątek potwierdza regułę

Warto jednak podkreślić, że każda umowa o wypłatę gotówki na zakup mieszkania lub domu podlega indywidualnym negocjacjom. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których bank zgodzi się na tego typu finansowanie w stosunku do osób prowadzących własne biznesy nawet od 3 miesięcy. Dotyczy to przede wszystkim tej grupy osób, u której nie ma przerwy w ciągłości zatrudnienia, a co więcej nie zmienił się nawet charakter ich pracy. Co to oznacza w praktyce?

Tego typu rozwiązanie jest dostępne dla tych przedsiębiorców, którzy wciąż pracują na tym samym stanowisku, ale z różnych przyczyn nie są już oni zatrudnieni na etacie, ale prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Zwykle sytuacje tego typu dotyczą nauczycieli języków obcych w prywatnych szkołach lingwistycznych, fotografów, grafików komputerowych czy też różnego rodzaju przedstawicieli handlowych. Osoby te muszą jednak wykazać w wybranej placówce bankowej, że ich pracodawca nie zamierza zrezygnować z ich usług, a jedynie był zmuszony do zmiany łączącej ich umowy na wykonywanie poszczególnych zadań związanych z pracą na danym stanowisku.

kredyt hipoteczny expander

  • Oferta 14 banków w 1 miejscu
  • Niezobowiązujące doradztwo
  • Kredyt w programie MDM
  • Na zakup mieszkania, budowę domu

O kredycie hipotecznym:

O kredycie konsolidacyjnym:

X
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.