visit tracker on tumblr
Site logo

Kalkulator kredytu hipotecznegoKredyt hipoteczny jest jednym z najważniejszych zobowiązań w życiu. Po podpisaniu umowy jesteśmy związani z bankiem na 20, czy 30 lat a więc często niemal połowę swego dorosłego życia. Dlatego też wiele osób potrafi spędzić kilka miesięcy na porównywaniu ofert różnych banków aby mieć jak największą pewność, że wybrana oferta jest optymalna i nie będziemy żałować podjętej decyzji. A ponieważ oferta kredytów hipotecznych jest nieco inna dla osób kupujących mieszkanie od dewelopera i dla osób szukających nieruchomości na rynku wtórnym a do tego jest mnóstwo promocji i ofert wiązanych (np niższa marża pod warunkiem założenia konta osobistego w danym banku) przeanalizowanie wszystkich kruczków w kilku czy kilkunastu bankach może zająć na prawdę mnóstwo czasu.

Dlatego też przedstawiamy Państwu nasz kalkulator kredytu hipotecznego dzięki któremu można w ciągu zaledwie kilku chwil porównać oferty kilkunastu banków. Wystarczy podać informacje takie kwota kredytu, wartość nieruchomości, rodzaj rat, okres kredytowania i wiek kredytobiorcy a nasz kalkulator przeliczy wszystkie podane informacje i pokaże zestawienie od najtańszego kredytu hipotecznego do najdroższego. Co więcej za pośrednictwem naszej strony mogą Państwo od razu wypełnić formularz kontaktowy a przedstawiciel banku skontaktuje się z Państwem.

Polecana oferta doradców finansowych:

Mini słowniczek:
 1. Hipoteka[+]

  Hipoteka to ograniczenie prawa do nieruchomości ustanowione pomiędzy kredytobiorcą i bankiem poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej w formie aktu notarialnego. Tak rozumiana hipoteka ma na celu zabezpieczenie praw wierzyciela (banku) pierwszeństwa w dochodzeniu praw do danej nieruchomości. Przedmiotem hipoteki może być mieszkanie, lokal użytkowy, czy działka budowlana.

  W praktyce wygląda to tak, że jeżeli wierzyciel notorycznie i mimo przypomnień i ponagleń nie spłaca kredytu, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość bank może dochodzić praw do przejęcia własności nieruchomości.

 2. Marża[+]

  Marża to „czysty zysk” banku za udzielenie kredytu. Jest ona wyrażana procentowo i naliczana przez cały okres spłaty kredytu. Często może podlegać negocjacjom, choć ostatnio pojawia się coraz więcej ofert „promocyjnych” z marżą 0%.

 3. Odsetki[+]

  Odsetki to z punktu widzenia banku przychód powstały w wyniku udzielenia kredytu hipotecznego a z punku widzenia klienta banku jest to koszt uzyskania tego kredytu. Na wysokość odsetek mają wpływ czynniki takie jak rzeczywiste oprocentowanie kredytu, wielkość kapitału pozostałego do spłaty i pozostały okres kredytowania.

  Warto zwrócić uwagę, że w przypadku rat malejących kwota kapitału spłacanego kredytu jest stała a suma spłacanych odsetek jest zmienna. Dlatego też w początkowym okresie spłaty rata jest wyższa (spłaca się więcej odsetek co wpływa szybsze na zmniejszenie kwoty kredytu), ale z każdym miesiącem spada (ponieważ szybko zmniejsza się kwota pozostała do spłaty).

 4. Prowizja[+]

  Prowizja to wynagrodzenie naliczane przez bank za pośredniczenie w zawarciu umowy. W rzeczywistości są to koszty poniesione przez bank w związku z udzieleniem kredytu, na przykład takie jak koszt druków i ekspertyz wykonywanych przez analityków. Prowizja w przypadku kredytów hipotecznych naliczana jest procentowo od kwoty kredytu. Mogą one być pobierane okresowo (przy pierwszych kilku, kilkunastu ratach), lub jednorazowo.

 5. Rodzina na swoim[+]

  Rządowy program „Rodzina na swoim” to praktycznie jedyna (i niestety już wygaszana) forma pomocy osobom młodym w zakupie mieszkania lub domu. W ramach tego programu przez pierwszych osiem lat spłacania kredytu hipotecznego budżet państwa spłaca połowę odsetek od kredytu (nie kapitału).

  Z programu tego mogą skorzystać osoby samotne do 35 roku życia i pary, w których przynajmniej jedno z małżonków nie przekroczyło tego wieku. Maksymalny rozmiar domu, który można kupić w tym programie to 140m kw. a mieszkania 75m kw. (50m kw. w przypadku singli). Ponadto obowiązują limity cenowe za metr kwadratowy różne w różnych miastach.

 6. Raty[+]

  Rata to suma pieniędzy, którą należy wpłacić do banku w określonym terminie w celu spłacenia pożyczki. W przypadku kredytów hipotecznych zaciąga się kredyty na 20 czy 30 lat, a więc na 240 lub 360 rat. W skład raty wchodzą: kapitał kredytu (część z pożyczonych pieniędzy) i odsetki (czasem również prowizja).

  W wielu bankach klient ma do wyboru raty równe i malejące. Obie opcje mają swoje zalety:

  • Raty równe - są niezwykle przewidywalne ponieważ przez cały okres kredytowania kwota, która należy przekazać do instytucji finansowej się nie zmienia. Jednak kwota odsetek w tak spłacanym kredycie najczęściej jest wyższa niż w przypadku rat malejących - a więc kredyt jest nieco droższy.

  • Raty malejące - ponieważ na początku spłacania kwota przekazywana na spłatę kapitału kredytu jest wyższa niż w przypadku rat równych kapitał jest szybciej spłacany a zatem w kolejnych miesiącach (bardziej widoczne na przestrzeni lat) z powodu zmniejszonej w porównaniu z ratami równymi kwoty kapitału kredytu rata jest mniejsza. Ponadto suma wszystkich rat jest niższa niż w przypadku rat równych a więc oddajemy bankowi mniej - kredyt jest tańszy.

  Jednak ponieważ początkowe raty są wyższe niż w przypadku rat równych na samym początku spłaty - gdy trzeba też zadbać o wyposażenie mieszkania czy domu - trzeba wziąć na siebie większe obciążenie. Dlatego też większość klientów decyduje się na raty równe.

 7. Spread[+]

  Techniczne wyjaśnienie co to jest spread może wielu osobom nie pomóc. Dlatego też najłatwiej jest powiedzieć, że spread to różnica między średnim kursem danej waluty a kursem po jakim bank sprzedaje daną walutę swoim klientom posiadającym kredyt walutowy. Chociaż może się zdarzać, że spread w wysokości kilku procent ma niewielkie znaczenie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że osoba która wzięła kredyt we frankach szwajcarskich (CHF) na wolnym rynku może kupić 1 CHF za powiedzmy 3.30 a w swoim banku za 3.40 przepłaca 10 groszy na jednym franku. Jeśli miesięczna rata wynosi powiedzmy 500 CHF łącznie przepłaca się ok 50 zł miesięcznie (ok 600 zł rocznie).

  Na szczęście po ostatnich zmianach prawnych obecnie klienci, którzy zaciągnęli, lub dopiero planują kredyt w walucie obcej mogą kupić walutę w dowolnym miejscu i dostarczyć ją do banku. Dzięki temu można uniknąć spreadów lub zminimalizować je.

 8. Wakacje kredytowe[+]

  Wiele banków dopuszcza taką możliwość, że klient może mieć trudniejszy okres. Dlatego też aby nie dopuścić do powstania zaległości w spłacie kredytu, które mogłyby skutkować karami umownymi niektóre banki pozwalają na kilkukrotne wakacje kredytowe. Zależnie od umowy raz na jakiś czas można wziąć miesiąc przerwy od spłaty kredytu (po wcześniejszym poinformowaniu banku, wszystkie szczegóły reguluje umowa). Nie powoduje to żadnych negatywnych konsekwencji a klient może lepiej planować spłatę długoletniego kredytu i swoją przyszłość.